Make your own free website on Tripod.com

» การทำกระดาษใยสับปะรด «

        • สับปะรด เป็นไม้ผลที่ต้นขึ้นตรง มีใบยาวกางออกข้างๆรอบต้น สูงประมาณ 1 เมตร รัศมีของใบรอบก้าน ยาวประมาณ 1 เมตร ลักษณะของ ใบหนาแข็งเป็นรางน้ำเข้าหาต้น เป็นผลไม้ที่ทนต่อ ความแห้งแล้งได้มาก กินน้ำน้อย เพราะกาบใบเป็นรางน้ำเข้าหาโคนต้น ฉะนั้นถ้าฝนตกเล็กน้อย ก็สามารถเก็บน้ำไว้ปรุงอาหารได้แล้ว ถ้าฝนแล้งไม่เกิน 60 วัน สับปะรดอยู่ได้สบาย เพราะน้ำค้างกลางคืนยังสามารถหล่อเลี้ยงชีวิต ได้แล้วถ้าฝนแล้งกว่านี้หยอดน้ำให้ต้นละ 200 ซีซี ต่อ 5-7 วันก็พอยังชีวิตได้นาน ทางวิชาการจัดอยู่ในพืชไร่ และพืชสวน ผลสับปะรดเป็นผลไม้ประเภทผลรวม หมายความว่าแต่ละตาของสับปะรดเป็น 1 ผล ฉะนั้นทางวิชาการจึงจัดให้เป็นผลไม้ ประเภทผลรวมขนาดของผลตั้งแต่ผลเล็กถึงผลใหญ่ ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ ของดินและระยะห่างของการปลูก

        • พันธุ์ของสับปะรด   พันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น 5 พันธุ์ โดยถือตามลักษณะของต้นที่ได้ขนาดโตเต็มที่ ี่และแข็งแรงสมบูรณ์เป็นบรรทัดฐานดังนี้ คือ

         1. พันธุ์ปัตตาเวีย    พันธุ์นี้รู้จักแพร่หลายในนามสับปะรดศรีราชา และชื่ออื่น ๆ เช่น ปราณบุรี, สามร้อยยอด ปลูกกันมากเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งปลูกที่สำคัญคือ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี เพชรบุรี ลำปาง และการปลูกกันทั่ว ๆ ไป เพื่อขายผลสด เพราะมีรสหวานฉ่ำมีน้ำมาก

         2. พันธุ์อินทรชิต    เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ปลูกกันกระจัดกระจายทั่วไป แหล่งปลูกที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

         3. พันธุ์ขาว  เป็นพันธุ์พื้นเมือง เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์นี้ร่วมกับพันธุ์อินทรชิต เข้าใจว่าจะกลายพันธุ์
อินทรชิต แหล่งปลูกที่สำคัญคือฉะเชิงเทรา

         4. พันธ์ภูเก็ตหรือสวี  ปลูกกันมากในสวนยางจังหวัดภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมราช และตราด โดยปลูกระหว่างแถวยางพารารุ่นที่ยังมีอายุน้อยเพื่อเก็บผลขายก่อนกรีดยาง มีชื่ออื่นๆ อีกเช่น พันธุ์ชุมพร พันธุ์สวี พันธุ์ตราดสีทอง

         5. พันธุ์นางแลหรือน้ำผึ้ง ปลูกมากในจังหวัดเชียงราย
ล้างใบสับปะรด

ล้างใบเปื่อยยุ่ยต้มด้วยโซดาไฟขั้นตอนวิธีการนำใบสับปรดมาทำกระดาษ

ล้างใบสับปะรดตัดเป็นท่อน
ต้มด้วยโซดาไฟ 5 % และน้ำประมาณ 3 ชั่วโมง
ล้างใบที่เบื่อยยุ่ยด้วยกรดน้ำส้มผสมน้ำสะอาด
ตีเป็นเยื่อด้วยเครื่องตีเยื่อ
นำไปย้อมสี
นำเยื่อที่ผ่านการตีมาปั้นเป็นก้อนและชั่งน้ำหนัก
นำมาทำเป็นแผ่นกระดาษด้วยวิธีการแบบแตะ
นำไปตากแดด 10 ชั่วโมง แล้วนำมาตากในร่ม
ลอกกระดาษออกมาจากตะแกรง
กระดาษใบสับปะรดนำมาประดิษฐ์เป็นผลผลิตต่าง ๆ
 
 
 
 


ผลผลิตกระดาษใยสับปะรด