Make your own free website on Tripod.com

 


» โคมไฟ «

      
     โคมไฟ
เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับอ่านหนังสือแต่ปัจจุบันคนไทยนิยมบางคนนำโคมไฟมาเป็นเฟอร์นิเจอร ์ ตกแต่งบ้าน ซึ่งโคมไฟจะมีรูปที่แต่งต่างกันออกไปตามแต่วัสดุที่นำมาประดิษฐ์ การผลิตโคมไฟสามารถ ใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่น พลาสติก เหล็ก หรืออะลูมิเนียม ซึ่งมักจะมีราคาแพงแต่ความเป็นจริง แล้วโคมไฟสามารถ ผลิตจากวัสดุอย่างอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็น กะลามะพร้าว ไม้หรือส่วนประกอบของต้นไม้ เช่น รากไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น
      เมื่อกล่าวถึงรากไม้ซึ่งเป็นส่วนประกอบของต้นไม้ก็สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟได้ ซึ่งปกติรากไม้  นอกจากนำมาทำเป็นฟืนแล้วก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่น จึงเกิดประกายในการนำรากไม้ซึ่งมีความสวยงาม ในด้านความเป็นมันวาวของตัวมันเองมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ โดยการนำความสวยงามในตัวขัดมันของรากไม้ มาขับแสงไฟให้เกิดความสวยงามมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟสวยงาม มาใช้ประโยชน์ตามต้องการได้
     ดังนั้นการทำโคมไฟก็เป็นงานที่สร้างอาชีพให้กับผู้ที่จุดประกายในด้านนี้และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นทุน เดิมอยู่แล้วประดิษฐิ์โคมไฟ จากรากไม้มาจำหน่ายให้กับผู้ที่รักการประดิษฐิ์สิ่งของจากธรรมชาติ


วิธีทำโคมไฟ
วัสดุ-อุปกรณ์
1. นำรากไม้มาขัดด้วยเครื่องขัด (ลูกหมู) หรือ หินเจีย 1. รากไม้
2. นำรากไม้ที่ได้จากข้อ 1. มาขัดด้วยกระดาษทรายให้เกิดความเงางาม 2. หลอดไฟ, หลอดตะเกียบ
3. นำโคมไฟที่ทำด้วยกะลาหรือสิ่งประดิษฐ์ตัวอื่น ๆ มาประกอบกับรากไม้ที่เตรียมแล้ว 3. สายไฟ
    ติดหลอดไฟ เดินสายไฟใส่ปลั๊กและสวิตท์ 4. สวิตท์
4. นำแลกเกอร์มาทาให้เกิดความเงางาม ก็จะได้โคมไฟที่ประดับด้วยรากไม้อย่างสวยงาม 5. ปลั๊กไฟ
  6. กาวตาช้าง, กาวลาเท็กช์
  7. เลื่อย
  8. กระดาษทราย
  9. เครื่องขัดไม้ (ลูกหมู) หรือหินเจีย
  10. บุ้งขัดไม้
  11. ตะปู